Bình chữa cháy CO2 MT5, 5kg

Hotline: 035.537.1407